Bağlantılar

Refekatçi Kuralları

Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
 

2- Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.
 

3- Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.
 

4- Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler.
 

5- Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 

6- Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 

7- Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 

8- Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 

9- Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
 

10- Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 

11- Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
 

12- Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
 

13- Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
 

14- Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.