Kalite Yönetimi Bölüm Sorumluları

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Pervin AYRAN

KALİTE BRİM SORUMLUSU

Büşra ERKAYA

  Poliklinik Kalite Sorumlusu                              Hasta Bakım Kalite Sorumlusu               Doğumhane Kalite Sorumlusu

             M.Fırat YILDIZ                                                   Esra DOLAŞ                                      Esra DOLAŞ

  Enfeksiyon Kalite Sorumlusu                             Acil Servis Kalite Sorumlusu               Biyokimya Lab.Kalite Sorumlusu

             Fatma TOPRAK                                          M:Fırat YILDIZ                                          Z.Abidin YILDIZ

    Acil Durum Ve Afet Yönetimi Kalite Sorumlusu      Görüntüleme Kalite Sorumlusu             Morg Sorumlusu

             M.Fırat YILDIZ                                              A.Vahap DOĞAN                                        Adem AKILLI

     Atık Yönetimi Kalite Sorumlusu                    Eczane Sorumlusu                                      Arşiv Sorumlusu

             Fatma TOPRAK                                         İbrahim YAĞLI                                                 Adem AKILLI

     Mutfak Kalite Sorumlusu                             Farmakovijilans Sorumlusu                    Tesis Yönetimi Sorumlusu

              Adem AKILLI                                         Abdurrahman ÖZGÖTÜRÜCÜ                           Adem AKILLI

     Stok Yönetimi Kalite Sorumlusu                    Sterilizasyon Sorumlusu                          Bilgi Yönetimi Sorumlusu

              Kemaş TAŞTAN                                               Fatma TOPRAK                                          Adem AKILLI

        Çamaşırhane Kalite Sorumlusu

                   M.Nuri KAYILI