Kalite Yönetimi Bölüm Sorumluları

              KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ                                 VERİMLİLİK YÖNETİM DİREKTÖRÜ                                                 

                   Büşra ERKAYA                                                                  Pervin AYRAN                                                                  

KALİTE BiRİM SORUMLUSU

Neslihan ÜNSEVER GÜL

  Poliklinik Kalite Sorumlusu                              Hasta Bakım Kalite Sorumlusu               Doğumhane Kalite Sorumlu

  Neslihan ÜNSEVER GÜL                              Gülbin ÖZKAN BURHAN                              Gülbin ÖZKAN BURHAN

  Enfeksiyon Kalite Sorumlusu                             Acil Servis Kalite Sorumlusu               Biyokimya Lab.Kalite Sorumlusu

  Neslihan ÜNSEVER GÜL                                       Hacer KESKİN                                          Hüseyin KAYA

  Acil Durum Ve Afet Yönetimi Kalite Sorumlusu      Görüntüleme Kalite Sorumlusu                  Morg Sorumlusu

             Bedir TOPRAK                                          A.Vahap DOĞAN                                        Hasan KARA

  Atık Yönetimi Kalite Sorumlusu                              Eczane Sorumlusu                                 Arşiv Sorumlusu

    Neslihan ÜNSEVER GÜL                                      Tuğba KESMEN                                        Hatice GÜR

     Mutfak Kalite Sorumlusu                            Farmakovijilans Sorumlusu                    Tesis Yönetimi Sorumlusu

             Hasn KARA                                            Tuğba KESMEN                                         Hasan KARA

     Stok Yönetimi Kalite Sorumlusu                    Sterilizasyon Sorumlusu                          Bilgi Yönetimi Sorumlusu

              Kemaş TAŞTAN                                    Neslihan ÜNSEVER GÜL                                Hasan KARA

        Çamaşırhane Kalite Sorumlusu

                   Mehmet BİLEN