Kalite Yönetim Birimi

                             Verimlilik Yönetim Direktörü                                                  Kalite Yönetim Direktör                                    Pervin AYRAN                                                       Büşra ERKAYA

/                                                                             Kalite Brim Çalışanı                                                                        

                                                                                Neslihan ÜNSEVER GÜL

          Acil Servis Kalite Sorumlusu:  -                                  Röntgen Kalite Sorumlusu:

                  Hacer KESKİN                                                             A.Vahap DOĞA

          Biyokimya lab.KaliteSorumlusu:                              YatanHastaServ.KaliteSorumlusu :

                        Hüseyin KAYA                                                    Gülbin ÖZKAN BURHAN  

        Poliklinik Kalite Sorumlusu     - Doğumhane Kalite Sorumlusu    - Enfeksiyon Kalite Sorumlusu  -  Çalışan Hakları Ve Güvenliği Sorumlusu

         Neslihan ÜNSEVER GÜL       Gülbin ÖZKAN BURHAN               Neslihan ÜNSEVER GÜL             Neslihan ÜNSEVER GÜL

 

         Eczane Kalite Sorumlusu  -  Tesis Yönetimi Kalite Sorumlusu   -    Eğitim Kalite Sorumlusu  -     Sterilizasyon Kalite Sorumlusu

                Tuğba KESMEN                            Hasan KARA                   Neslihan ÜNSEVER GÜL                   Tuğba KESMEN