İdari Birimler

  • Başhekim                                :    Uzm.  Dr. Mehmet Fatih AKSOY
  • İdari Mali Hİz.Müd                 :    Hasan KARA
  • Verimlilik yönetim direktörü :    Pervin AYRAN
  • Kalite Yön. Direktörü              :    Büşra ERKAYA