Hastanemizdeki Komiteler

               KOMİTELER

 • HASTA GÜVENLİĞİ
 • ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
 • TESİS GÜVENLİĞİ
 • EĞİTİM KOMİTESİ
 • ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
 • ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ
 • HASTA VE HASTA YAKINLARININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ
 • RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

                                                    EKİPLER

 • BİNA TURLARI EKİBİ
 • AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ
 • MAVİ KOD EKİBİ
 • PEMBE KOD EKİBİ
 • BEYAZ KOD EKİBİ
 • ACİL DURUM VE AFET PLANI SORUMLU EKİBİ
 •