4924 Sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabip Yerleştirme Sonuçları

2015 Yılı 4924 sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabiplerin atanmasına yönelik talepler Genel Sekreterliğimizce değerlendirilmiş ve atama sonuçları aşağıda tabloda yayınlanmıştır. Duyurulur.


4924 Başvuru Yerleştirme Sonuçları