4924 Sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabip Başvuru Sonuçları

2015 Yılı 4924 sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabiplerin atanmasına yönelik talepler Genel Sekreterliğimizce değerlendirilmiş ve sonuçlar 20.10.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Ancak Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Abdullah CİRİT ile Siverek Devlet Hastanesi Pratisyen Hekim Dr. Nur ECER'in itiraz dilekçeleri Genel Sekreterliğimizce değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Yeni değerlendirme tablosu aşağıda belirtilmiştir. Değerlendirme sonucu kuraya katılacak personel listesi ektedir.Kura tüm katılımcılara açık olup listede adı geçen personellerimiz katılabileceklerdir.Duyurulur. 


4924 Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Kuraya Girecek Personel Listesi